Baumer

Baumer

Baumer är ett internationellt familjeägt företag med en passion för sensorteknik, kodare, mätinstrument och komponenter för automatiserad bildbehandling.

Baumer electric är verkligen världsledande inom utveckling och produktion av sensorer, axelkodare, mätinstrument samt komponenter för automatisk bildbehandling.
European Electronics lagerför och levererar Baumer Products, högsta kvalitet med garanti och snabb leverans.

Baumer-produkter täcker ett brett spektrum av applikationer, inklusive närvarodetektering, avståndsmätning, vinkelmätning (roterande kodare), processinstrumentation och bildbehandling. Till exempel inom bildbehandlingen levererar Baumer industriella CCTV-kameror, vision sensorer, komponenter och övervakningsprogramvara.

Att vara branschledare, förnya Baumer Till exempel ger GAM900S säker övervakning av stötar och vibrationer. GAM900S har applikationer för vindkraftverkens säkerhetsfunktioner. Skydd mot kraftiga stötar och tornvibrationer förhindrar skador på installationen.

Besök hemsida
Visar 1 - 250 av 697
resultat per sida: 25 50 100 250
# Artikelnummer Beskrivning  
#1 HMG11P29H1024 Baumer Se
#2 TDP 0,2 T-4 Baumer Se
#3 HOG 10 DN 1024 I Baumer Se
#4 HMG11S13Z0 Baumer Se
#5 TDP 0,2LS-4 Baumer Se
#6 HOG 10 DN 1024 R + FSL Baumer Se
#7 HMO 4 M 26715 (HOG 10 + FSL) Baumer Se
#8 TDP 0,2LT-4 Baumer Se
#9 HOG 10 DN 1024I Baumer Se
#10 HOG 10 D 1024 + ESL 93 Baumer Se
#11 TDP 1,2-5 (B5S) Baumer Se
#12 HOG 10 DV 1024 I Baumer Se
#13 HOG 10 D 1024 + FSL Baumer Se
#14 TDP O,2LT-4 Baumer Se
#15 HOG 10D 1024 I Baumer Se
#16 HOG 10 D 1024 + FSL850 Baumer Se
#17 TDP0,2 LT-4 Baumer Se
#18 HOG 10D 1024 I + FSL Baumer Se
#19 HOG 10 D N 1024 + FSL RPM 17... Baumer Se
#20 TDP0,2 LT-4 BRUSH Baumer Se
#21 HOG 10D 1024I Baumer Se
#22 HOG 10 D1024 Baumer Se
#23 TDP0,2LS-4 Baumer Se
#24 HOG 10D 1024I + FSL Baumer Se
#25 HOG 10 DN 1024 + FSL Baumer Se
#26 TDPO,2LT-4 Baumer Se
#27 HOG 10D 1024I+FSL Baumer Se
#28 HOG 10 G D 1024 / D 1024 Baumer Se
#29 TDPZ 0,2 LT-4 Baumer Se
#30 P06 10 DN 1024 Baumer Se
#31 HOG 10D 1024/CE Baumer Se
#32 TDPZ 0,2LT-4 Baumer Se
#33 PG 10 DN 1024 Baumer Se
#34 HOG 10D 2048 I + FSL Baumer Se
#35 TDP-0,09LT-3 Baumer Se
#36 POG 10 D 1024 Baumer Se
#37 HOG 10D 2048 I+FSL Baumer Se
#38 GMP 1,0LT-4 Baumer Se
#39 POG 10 D 1024 FSL Baumer Se
#40 HOG 10D 500I + FSL Baumer Se
#41 GMP 10 LS-4 Baumer Se
#42 POG 10 D 1024 I Baumer Se
#43 HOG 10DN 1024+FSL Baumer Se
#44 TDP 02LT-5 Baumer Se
#45 POG 10 D 1024 I + FSL Baumer Se
#46 HOG 10G DN 1024 / 1024 I Baumer Se
#47 TDP Z 02T-5 Baumer Se
#48 POG 10 D 1024 I +FSL Baumer Se
#49 HOG 10GDN 1024 / 1024, HTL Baumer Se
#50 TDP02LT-5 Baumer Se
#51 POG 10 D 1024I Baumer Se
#52 HOG 11 DN 1204 + FSL Baumer Se
#53 TDP009LT-3 Baumer Se
#54 POG 10 D 1024I+FSL Baumer Se
#55 HOG 9 G D 500 / D 500 Baumer Se
#56 TDP 0,09LT-3 Baumer Se
#57 POG 10 D N 1024 I Baumer Se
#58 HOG10 - D1024 Baumer Se
#59 TDP0,09-3 Baumer Se
#60 POG 10 DN 1024 Baumer Se
#61 HOG10 D 1024 + FSL Baumer Se
#62 TDP 0,2 LT-3 Baumer Se
#63 POG 10 DN 1024 B10 Baumer Se
#64 HOG10 D1024I Baumer Se
#65 TDP 0,2LT-3 Baumer Se
#66 POG 10 DN 1024 I Baumer Se
#67 HOG10D1024 Baumer Se
#68 TDP 0,9 LT-3 Baumer Se
#69 POG 10 DN 1024 I + ESL Baumer Se
#70 HOG-10-D-1024 Baumer Se
#71 TDP 0,9LT-3 Baumer Se
#72 POG 10 DN 1024 I + ESL90 Baumer Se
#73 HOG10D1024 I-HTL Baumer Se
#74 POG9-D300 Baumer Se
#75 POG 10 DN 1024 I + FSL Baumer Se
#76 HOG10D1024FSL Baumer Se
#77 TDP 0, 2 LT - 4 Baumer Se
#78 POG 10 DN 1024 R Baumer Se
#79 HOG10D1024I Baumer Se
#80 TDP 0 , 2 LT - 4 Baumer Se
#81 POG 10 DN 1024 R + FSL Baumer Se
#82 HOG10D1024I + Baumer Se
#83 TDP 02 LT - 4 Baumer Se
#84 POG 10 DN 1024 TTL Baumer Se
#85 HOG10D1024I+FSL Baumer Se
#86 TDP 02T-4 Baumer Se
#87 POG 10 DN 1024I Baumer Se
#88 HOG10DN1024I Baumer Se
#89 TDP 02 LT-4 Baumer Se
#90 POG 10 DN 1024I + FSL Baumer Se
#91 HOG10DN1024R Baumer Se
#92 TDP 02LT-4, Baumer Se
#93 POG 10 DN 1024R Baumer Se
#94 HOG16D1024I Baumer Se
#95 TDP O, 2LT-4 Baumer Se
#96 POG 10D 1024 Baumer Se
#97 HOG71 DN512 C1 Baumer Se
#98 TDP O2 LT-4 Baumer Se
#99 POG 10D 1024 I Baumer Se
#100 HOG71DN1024CI Baumer Se
#101 TDP Z 20 LT-4 Baumer Se
#102 POG 10DN 1024 Baumer Se
#103 HOG71DN1024I Baumer Se
#104 TDP0 2LT-4 Baumer Se
#105 POG 10DN 1024 I Baumer Se
#106 HOG71DN1024TTL Baumer Se
#107 TDP02 LS-4 Baumer Se
#108 POG 10DN 1024 I + FSL Baumer Se
#109 HOG90-W03DN3072I Baumer Se
#110 TDP02 LT-4 Baumer Se
#111 HMG 11 P29 H 1024 Baumer Se
#112 HOG9D1024 Baumer Se
#113 TDP02LS-4 Baumer Se
#114 POG 11 DN 1024 I Baumer Se
#115 HOG9D1024I Baumer Se
#116 TDP02LT-4 Baumer Se
#117 HOG 12 DN 1024 CI Baumer Se
#118 HOG9D1024TTL Baumer Se
#119 TDP02T-4 Baumer Se
#120 HOG 12 DN 1024 R Baumer Se
#121 HOG9D500 Baumer Se
#122 TDPO2LT-4 Baumer Se
#123 HOG 16 D 1024 I Baumer Se
#124 HOG9DN1024TTL Baumer Se
#125 TDPZ 02LT-4 Baumer Se
#126 POG 10 D 1000I Baumer Se
#127 HOG9GD1024I/D1024I Baumer Se
#128 TDPZ 20 LT-4 Baumer Se
#129 TGTDP 02IT-4  Baumer Se
#130 HOG9GD500 Baumer Se
#131 TDPZ O, 2 LT-4 Baumer Se
#132 HOG 60 DN 1000 CI Baumer Se
#133 HOG9GD500/D500 Baumer Se
#134 TDPZ-02LT-4 Baumer Se
#135 AMG 11 P 29 H 1024 Baumer Se
#136 HOG9GDN1250I Baumer Se
#137 TDP 0,09LT-2 Baumer Se
#138 AMG 11P 29 H 1024 Baumer Se
#139 HOGS 14 DN 500R Baumer Se
#140 TDP 02 LT-3 Baumer Se
#141 HMG 11 P 29 H 1024 Baumer Se
#142 HOGS14DN5000R Baumer Se
#143 TDP 0,09LT-1 Baumer Se
#144 POG 10 DN 1024 I  Baumer Se
#145 OG 60 DN 600 TTL +GT 5,05L/4... Baumer Se
#146 TDP 0,2LT-1 Baumer Se
#147 HOG 71 DN 1024 Baumer Se
#148 OG 60 DN 600 TTL +GT 505L/41... Baumer Se
#149 TDP 0,3LT-1 Baumer Se
#150 HOG 71 DN 1024 CI Baumer Se
#151 OG60+GT5 + 80051GT505 Baumer Se
#152 TDP1306LT-6 Baumer Se
#153 HOG 71 DN 1024 TTL Baumer Se
#154 POG 10 D 1024 + FSL Baumer Se
#155 HOG9D1024 1/D 1024I Baumer Se
#156 HOG 71 DN 1024TTL Baumer Se
#157 POG 10 D 500 + FSL Baumer Se
#158 HOG 9GDN1024I/1024I Baumer Se
#159 HOG 71DN 1024 TTL Baumer Se
#160 POG 10 DN 1000 + FSL Baumer Se
#161 POG 9DN/1024 Baumer Se
#162 POG 9 D 1024 I + ESL 90 Baumer Se
#163 POG 10 DN 1024 + FSL Baumer Se
#164 TDP 0,52L / 44H Baumer Se
#165 POG 9 D 1024 TTL + ESL 90 Baumer Se
#166 POG 10 G D 1024 / D 1024 I Baumer Se
#167 OG60DN600JTL+GT505L/410 Baumer Se
#168 POG 10 D 1024 I + ESL 90 Baumer Se
#169 POG 10 G D 6 / D 200 Baumer Se
#170 GT505L/407 Baumer Se
#171 POG 10 DN 1024 I + ESL 90 Baumer Se
#172 POG 10D 1024 + FSL100R Baumer Se
#173 GTL505L/407 Baumer Se
#174 POG 10 D 1024 I +POG 10 D 10... Baumer Se
#175 POG 10D 1024I+FSL Baumer Se
#176 GT 5,05L/407 Baumer Se
#177 POG 9 DN 1200 I + FSL Baumer Se
#178 POG 10D 600 + FSL Baumer Se
#179 GT906/420 Baumer Se
#180 POG 9 DN 1200 R Baumer Se
#181 POG 10DN 1024I+FSL Baumer Se
#182 GT906L/420 Baumer Se
#183 POG 9 DN 1204 I Baumer Se
#184 POG 9 D 1024 + ESL 90 Baumer Se
#185 GTB906L/420K Baumer Se
#186 HOG 220 DN 1024 CI Baumer Se
#187 POG 9 D 1024 + FSL Baumer Se
#188 GT 7,16L/460 Baumer Se
#189 HOG 220 DN 1024 I Baumer Se
#190 POG 9 D 1024 I + FSL Baumer Se
#191 GTF 7,16L/460 Baumer Se
#192 POG 10DN1024I+FSL Baumer Se
#193 POG 9 D 1204 + FSL Baumer Se
#194 GT708L/430 U Baumer Se
#195 HOG 9 DN 1250 I Baumer Se
#196 POG 9 D 300 + FSL Baumer Se
#197 GT708L/420 Baumer Se
#198 POG 10 DN 1204 I + ESL 90 Baumer Se
#199 POG 9 D 500 + FSL Baumer Se
#200 GT708L/420, Baumer Se
#201 POG9 GD 1000 I +POG 9 G DN 5... Baumer Se
#202 POG 9 D 500 Baumer Se
#203 POG9D500,  / 500PULSE Baumer Se
#204 POG 9D 1000 Baumer Se
#205 POG 9 D 500+FSL Baumer Se
#206 TDP 0,09LT3 Baumer Se
#207 TDPZ 0,2 LT-4 + FSL 1900 Baumer Se
#208 POG 9 D N 1024 +FSL Baumer Se
#209 TDP 0,2L + FSL Baumer Se
#210 TDP02LT-4 + OG 9E 2000 HTL Baumer Se
#211 POG 9 DN 1024 + FSL Baumer Se
#212 TDP02 LT-1 Baumer Se
#213 POG 9 G D 1000 TTL/D 1000 TT... Baumer Se
#214 POG 9 DN 1024 1 + FSL Baumer Se
#215 TDP02LT-1 Baumer Se
#216 POG 9 G DN 1000 I / DN 1000... Baumer Se
#217 POG 9 DN 1024+FSL Baumer Se
#218 TDP02LT-1, Baumer Se
#219 POG 10 DN 2024 I + FSL Baumer Se
#220 POG 9 DN 1204 + FSL Baumer Se
#221 TDP051/42H Baumer Se
#222 HOG100 ODN 2048 Baumer Se
#223 POG 9 G D 10001/ DN 500 I Baumer Se
#224 TDP051L / 42H Baumer Se
#225 HOG 9 DN 2048 I Baumer Se
#226 POG 9 G D 600 / D 300 Baumer Se
#227 TDP 009LT-3 Baumer Se
#228 HOG 9 G D 1024 I / D 1024 I Baumer Se
#229 POG 90 DN 2000 + FSL Baumer Se
#230 TDP 02 LT –4 Baumer Se
#231 HOG 9 G DN 1024 I / DN 1024... Baumer Se
#232 POG 90 DN 2500 TTL+FSL(1200R... Baumer Se
#233 TDP0 09 LT-3 Baumer Se
#234 HOG 9DN 2048I Baumer Se
#235 POG 9D 1024 + FSL Baumer Se
#236 TDP009 LT-3 Baumer Se
#237 POG 9 DN 2048 Baumer Se
#238 POG 9D 1024 + FSL (1560RPM) Baumer Se
#239 TDP009LT-3 Baumer Se
#240 POG 9 DN 2048 I Baumer Se
#241 POG 9DN 1024+FSL Baumer Se
#242 TDP02LT – 4 Baumer Se
#243 POG 9 G DN 1024 I / DN 1024... Baumer Se
#244 POG 9DN 1024 + FSL Baumer Se
#245 TDP136LT Baumer Se
#246 POG 9 G DN 1024 I/ DN 1024 I Baumer Se
#247 POG 9DN 1024 +FSL Baumer Se
#248 TOP 009LT-3 Baumer Se
#249 HOG 10 D 2048 I + FSL Baumer Se
#250 POG 9G D 1024 / D 1024 Baumer Se
Visar 1 - 250 av 697
Produkter & Expertis
Vi får din produktionsoperation köra effektivt
Massivt produktsortiment
Tusentals produkter i lager, väntar på att skicka
Lita på & Erfarenhet
Vi är betroda av tusentals varumärken & företag
Tala med oss ​​- vi väntar på ditt samtal
Tala med europeiska elektronik om dina elektroniska delbehov - +44 (0) 1782 821 253
Ring oss: +44 (0) 1782 821 253